Ban quản lý chung cư có quyền cắt điện, nước của cư dân?

Gia đình tôi sống tại một chung cư ở Hà Nội. Nhà tôi và một số hộ do không đồng ý với việc mức phí dịch vụ thu cao trong khi chất lượng không tương xứng, việc quản lý nhiều bất cập nên phản đối bằng cách không đóng tiền dịch vụ hơn một năm qua.

Chúng tôi nhận được “trát” của chủ đầu tư rằng không đóng phí sẽ bị cắt điện, nước. Xin hỏi, chủ đầu tư có được phép làm việc này không, trong khi chúng tôi là khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với phía điện lực và công ty cung cấp nước sạch?

Chúng tôi nên xử lý vấn đề này thế nào, đúng theo quy định của pháp luật?