Chưa được phân loại

Bổ sung thêm 1,6 tỷ USD vốn FDI vào bất động sản

Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, 7 tháng đầu năm 2012, vốn FDI đăng