Tag: siêu thị

Yêu cầu về kinh doanh vật liệu xây dựng

Theo đó, hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng phải tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: - Đối với cửa hàng, siêu thị kinh doanh