Tag: xây nhà

Quan niệm phong thủy xây nhà của người Nhật

Trước khi dựng nhà, người Nhật đều mời thầy xem Phong Thủy, phải cử hành nghi thức địa trấn sát trước khi khởi công... Chọn đất làm nhà theo thuật Phong Thủy Nhật Bản Sách “Tác đình ký” của Nhật